logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Төслүүд

1 Алсын удирдлагатай хэт богино долгионы 2 сувгийн радиостанц (RCAG) 3 иж бүрдэлийг нийлvvлэх тендер . ИНЕГ
2 “Петро Матад” ХХК-ий захиалгаар ‘Байршил тогтоогч бүхий Codan NGT SR’ радио станцын угсралтын гэрээт ажил.
3 “Өмнийн Говийн Элс” ХХК-ийн Наран мандах уурхайд Дахин Дамжуулах Радио станц 40 метр холбооны цамхаг суурилуулах гэрээт ажил.
4 Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын Локаторын станцуудын нөөцийн холбоогоор хангах төсөл.
5 “Өмнийн Говийн Элс” ХХК-ийн Жаргах Наран Уурхайд Дахин Дамжуулах Радио станц 36 метр холбооны цамхаг нийлүүлэх гэрээт ажил.
6 Чад, Серра Лионе, Афганистан, Ирак, Судан зэрэг улсад үүрэг гүйцэтгэх Монгол улсын энхийг сахиулах хүчний цэргийн хэсгийн холбоожуулалтын ажил. БХЯ
7 Богд уулан дахь радио станц, Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв байрны хооронд тоон радио релейны станцыг шинэчлэх тендер. ИНЕГ
8 Онцгой Байдлын Албанд техник хэрэгсэл нийлүүлэх тендер.
9 Цэргийн хүрээ хоорондын радио холбоог шинэчлэн сайжруулах төсөл.
10 НҮБ-ийн Хүн Амын Сангийн “Эхийн эндэгдлийг бууруулах төсөл”-ийн шугамаар Баруун аймгуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд холбооны төхөөрөмж суурилуулах гэрээт ажил.
11 Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын албан хэрэгцээнд Богино долгионы их чадлын радио станц, нөөц станцын хамт нийлүүлэн суурилуулах тендер.

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ