logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Төслүүд

1 Алсын удирдлагатай хэт богино долгионы 2 сувгийн радиостанц (RCAG) 3 иж бүрдэлийг нийлvvлэх тендер . ИНЕГ
2 “Петро Матад” ХХК-ий захиалгаар ‘Байршил тогтоогч бүхий Codan NGT SR’ радио станцын угсралтын гэрээт ажил.
3 “Өмнийн Говийн Элс” ХХК-ийн Наран мандах уурхайд Дахин Дамжуулах Радио станц 40 метр холбооны цамхаг суурилуулах гэрээт ажил.
4 Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын Локаторын станцуудын нөөцийн холбоогоор хангах төсөл.
5 “Өмнийн Говийн Элс” ХХК-ийн Жаргах Наран Уурхайд Дахин Дамжуулах Радио станц 36 метр холбооны цамхаг нийлүүлэх гэрээт ажил.
6 Чад, Серра Лионе, Афганистан, Ирак, Судан зэрэг улсад үүрэг гүйцэтгэх Монгол улсын энхийг сахиулах хүчний цэргийн хэсгийн холбоожуулалтын ажил. БХЯ
7 Богд уулан дахь радио станц, Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв байрны хооронд тоон радио релейны станцыг шинэчлэх тендер. ИНЕГ
8 Онцгой Байдлын Албанд техник хэрэгсэл нийлүүлэх тендер.
9 Цэргийн хүрээ хоорондын радио холбоог шинэчлэн сайжруулах төсөл.
10 НҮБ-ийн Хүн Амын Сангийн “Эхийн эндэгдлийг бууруулах төсөл”-ийн шугамаар Баруун аймгуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд холбооны төхөөрөмж суурилуулах гэрээт ажил.
11 Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын албан хэрэгцээнд Богино долгионы их чадлын радио станц, нөөц станцын хамт нийлүүлэн суурилуулах тендер.