logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

НҮБ-ийн Хүн Амын Сангийн “Эхийн эндэгдлийг бууруулах төсөл”-ийн шугамаар Баруун аймгуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд холбооны төхөөрөмж суурилуулах гэрээт ажил.

Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Цэнгэл сум, Ховд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, НҮБ-ын төлөөлөгчийн газар, Булган сум, Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Малчин, Баруун туруун, Тэс сум, Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг тус аймгийн Алтай, Бигэр сум, Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг мөн Их уул, Цагаан нуур сум болон Сэлэнгэ, Дархан,Эрдэнэт хотуудын төв эмнэлгүүдэд болон түргэний машинуудад богино долгионы суурин борон машины радио станц суурилуулж сургалт зохион байгуулав. Ингэснээр дээрхи аймгуудад сүүлийн жилүүдэд Эхийн эндэгдэл буурсан үзүүлэлт гарсан болно.

project10

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ