logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Тусгай хэрэглээний нууц чихэвч

Тусгай хэрэглээний VXTE-22 төхөөрөмж нь цагдаа болон бие хамгаалах албаны ажиллагаанд зориулагдан хийгдсэн бөгөөд бүх төрлийн VERTEX маркийн радио станцуудтай зохицон ажиллаж бололцоотой. Төхөөрөмж нь радио станцын дууны авиаг хүзүүнд зүүгдэн байрласан битүү ороомогоор дамжуулан индукцийн холбоо үүсгэн чихэнд байрлах бага оврын нууц чихэвчинд дамжуулах үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
Чихэвч болон радио станцын хоорон дахь холболт огт ил харагдахгүй бөгөөд харин нэвтрүүлэг хийх үйлдлийг энгэрт байрлах Удирдах хэсэг дэх РТТ товчлуур болон өндөр мэдрэмж бүхий микрофоноор гүйцэтгэнэ.

NECKLOOP

Индукцийн холболт бүхий чихэвч нь 3 ваттын чадал бүхий нам давтамжийн өсгөгчтэй бөгөөд өсгөгч нь чихэвчинд дамжих дууны давтамжийн дохиог өсгөх, удирдах сонсох бололцоотой болно.

EARBUD1

EARBUD2

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ