logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

БИЕИЙН ХЭМИЙГ ХЯНАГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ

Хүний биеийн хэмийг тодорхойлогч төхөөрөмж нь хэт улаан туяаны тусламжтайгаар хүний биеийн хэмийг зайнаас хянах зориулалт бүхий төхөөрөмж юм. Тухайн хүн хаалгыг дайрч өнгөрөхийн өмнө биеийн хэмээ хянуулах бөгөөд улмаар тухайн хүний биеийн хэм дэлгэцэнд харагдан зөвшөөрөх дохио /ногоон гэрэл/ өгсны дараа төхөөрөмжийг нэвтэрнэ. Тухайн хүний биеийн хэм зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс их байгаа тохиодолд төхөөрөмж анхааруулах дохио /улаан гэрэл/ өгөн шаардлагатай арга хэмжээ авахыг анхааруулна.

temperature-control-system

Хэрэв биеийн хэм 37.3 хэмээс бага байгаа
тохиодолд (тохируулж болно), зөвшөөрөх
ногоон гэрэл асан дуут дохио өгнө.
Хэрэв биеийн хэм 37.3 хэмээс бага байгаа тохиодолд (тохируулж болно), зөвшөөрөх ногоон гэрэл асан дуут дохио өгнө.
Хэрэв биеийн хэм 37.3 хэмээс их байгаа тохиодолд (тохируулж болно), анхааруулах улаан эрэл асан дуут дохио өгнө.

Биеийн хэмийг зайнаас хянах : Төхөөрөмжийн хажуу хэсэгт байрлуулсан хэт улаан туяаны мэдрэгчээр тухайн хүний духны хэсгийн хэмийг хянана.

Хэмжилтын нарийвчлал: + 0.3-0.5 ° C

Туршилтын зай: Тасалгааны хэмд 5-30 см зайд

Тохируулж болох тохиргоо: Тухайн хүний өндрийн хэмжээн тохируулан хэмжигчийн өнцгийгөөрчлөх боломжтой.

Металлыг илрүүлэх ба биеийн хэмийг хянах: Металл илрүүлэх болон биеийн хэмийг хянахүйлдлүүдийг сонголтоор хэрэглэх боломжтой .

Олон санамжийн технологи: 18 санамжаар сонголт хийн хяналт хийх боломжтой бөгөөд санамжбүрийн мэдрэх чадварыг сонголтоор тохируулна.

Том дэлгэцтэй дэлгэц: 7 инчийн LCD дэлгэцтэй бөгөөд програмын интерфейсээр мэдээлэлийгхянана.

Объектуудыг илрүүлэх: Соронзон, соронзон биш, хайлш металл.

Бөх бат загвар: Чийг тоосны IP55 стандартуудыг хангасан бөх бат материалаар хийгдсэн.

Мэдээллийн бүртгэл: Зорчигчдын урсгал, дохиоллын тоог бодит цаг хугацаанд бүртгэхболомжтой бөгөөд бөгөөд 100,000 хүртэл тооны зорчигчийг бүртгэх бололжтой.

Анхааруулгын дохиолол: Анхааруулгын гэрэлэн болон дуут дохиоллыг сонголтоор тохируулж болно.

Нууцлалын зэрэг : Зөвхөн эрх бүхий ажилтнууд нууц үг ашиглан тохиргоо хийн нууцлалын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах боломжтой.

Сөрөг нөлөөлөл: Төхөрөмж нь зүрхний аппарат хэрэглэгч хүмүүс болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд сөрөг нөлөөлөлгүй.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ТЕХНИКИЙН ӨГӨГДӨХҮҮН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Бүтээгдэхүүний загвар RA-8000
Босоо хэмжээс (H) 2230mm • (W) 835mm • (D) 580mm
Босоо гарцын хэмжээс (H) 1990mm • (W) 700mm • (D) 500mm
Жин 65kg
Ажиллах хүчдэл AC90V-240V 50/60Hz
Хүчдэлийн хэрэглээ <15W (minimum)
Санамж 6-18 zones
Хэмжилтийн нарийвчлал +0.3 - 0.5°C
Хэмжилтийн зай 5-30m
Хэрэглэх орчин Тасалгааны орчинд
Дэлгэц 7-инчийн LCD дэлгэц


СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГУУД

• Компани нь ISO9001: 2008, OHSASI 8001, ISO14001 гэрчилгээтэй бөгөөд бүтээгдэхүүнийг

CE / FCC / RoHS гэрчилгээний шаардлагыг хангасан болно.

Төхөөрөмжийг хаана хэрэглэвэл тохиромжтой вэ

- Нисэх онгоц,Төмөр замын буудал - Төрийн Төв болон харьяа газрууд
- Зочид буудал - Хүн олноор цугларасан хурал цуглаан
- Эмнэлэг, сувилалын газрууд - Урлаг соёлын арга хэмжээний үед
- Сургууль болон сургалтын төвүүд - Сүм хийд, шашны байгуулага


 

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ