logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Суурин антенн

CP22E

CP22E

Ажиллах зурвас 144 - 174MHz, Урт:2.7m , Жин:1.1kg
Мэдрэмж : 6.5dB / Чадалrt : 200W / Эсэргүүцэл : 50ohms


* * * *

BC100S

BC100S

Ажиллах зурвас 114 - 174MHz , Урт :1.7m / Жин :1.2kg
Мэдрэмж :3.4dB / Чадал :100W / Эсэргүүцэл :50ohms
VSWR: 1.5:1 / Салхины хурд тэсвэр :60m/sec.

* * * *

BC200

BC200

Ажиллах зурвас 430 - 490MHz , Урт :1.7m / Жин :0.9 kg
Мэдрэмж : 6.5 dB / Чадал :100W / Эсэргүүцэл :50ohms
VSWR: 1.5:1 / Салхины хурд тэсвэр :60m/sec

* * * *

BC205

BC205

Ажиллах зурвас 430 - 490MHz , Урт :2.9 m / Жин : 1.15 kg
Мэдрэмж : 8.5 dB / Чадал : 200W / Эсэргүүцэл : 50ohms
VSWR: 1.5:1 / Салхины хурд тэсвэр : 50m/sec.

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ