logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

“Өмнийн Говийн Элс” ХХК-ийн Жаргах Наран Уурхайд Дахин Дамжуулах Радио станц 36 метр холбооны цамхаг нийлүүлэх гэрээт ажил.

Дахин дамжуулагч бүхий 40 метр өндөр холбооны цамхагийг ил уурхайн аманд ойрхон байрлуулснаар уурхайн орчинд ажиллаж байгаа гар болон машины радиостанцуудын холбооны сүлжээ улам сайжирч үйл аэжиллагаанд ихээнэн үр дүнгээ өгсөн болно.

36 метр өндөртэй холбооны цамхаг бүхий дахин дамжуулагч нь гар радио станцуудыг 10-20 км-ийн зайд, машины радиостанцуудыг 30-40 км зайд ажиллах боломжыг бий болгож өгсөн. Цамхаг нь нарны зайн хураагуураар тэжээгдэх бөгөөд гадуураа хамгаалалтын хашаатай тоног төхөөрмж байрлуулах байртай болно.

project5

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ