logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Алсын удирдлагатай хэт богино долгионы 2 сувгийн радиостанц (RCAG) 3 иж бүрдэлийг нийлvvлэх тендер . ИНЕГ

Нийлүүлэгдсэн төхөөрөмжүүд нь Англи улсын Парк Эйр Системс компанийн бүтээгдэхүүн бөгөөд ИНЕГ-ын салбарт одоо ашиглагдаж байгаа Холбооны хэрэгсэлүүдтэй зохицон ажиллах бололцоотой, зайнаас удирдан ажиллуулах болон өргөтгөл хийх боломжтой, Олон улсын Иргэний Нэсэхийн Холбооны шаардлагуудыг бүрэн хангасан төхөөрөмжүүд болно.


project1

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ