logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Цэргийн хүрээ хоорондын радио холбоог шинэчлэн сайжруулах төсөл.

Цэргийн Хүрээ хоорондын Радио холбооны төслийн радио холбооны техник хэрэгсэл нийлүүлэх төслийн хүрээнд Зэвсэгт Хүчний анги салбарууд шууд радио холбооны тор үүсгэн ажиллаж тоон мэдээлэл, дуут дохио , мессеж илгээх, радио станцуудын ажиллагааг зайнаас оношлох, сувгийн тархалтыг судлах, майл дамжуулан мэдээ солилцон ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд Зэвсэгт хүчний анги нэгтгэлүүдийн холбооны инженерүүдэд Австрали улсын Кодан компаний мэргэжилтэнүүд сургалт зохион явуулсан.

project9

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ