logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Онцгой Байдлын Албанд техник хэрэгсэл нийлүүлэх тендер.

Энэхүү холбоожуулалтаар Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын харьяа 21 аймаг, 3 хотод үүрэг гүйцэтгэж байгаа орон нутгийн хэлтэс, хэсгүүдийг хоорондоо ойрын зайн Хэт богино долгионы радио станцаар холбогдон ажиллах ба шаардлагатай үед Төв буюу алслагдсан хэсэгтэй холын зайн Богино Долгионы радио станцаар холбогдон ажиллах болно. Дээрхи радио стианцууд нь гар, суурин, машины, үүргэвчний гэсэн хэд хэдэн хэрэглээний төрөлтэй байхаар хангагдсан болно.

project8

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ