logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Богд уулан дахь радио станц, Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв байрны хооронд тоон радио релейны станцыг шинэчлэх тендер. ИНЕГ

Уулан дахь өндөрлөг цэгт суурилуулагдсан радио станцууд нь нислэг үйлдэж байгаа онгоцтой шууд холбоонд орж ажилладаг бөгөөд Тоон радио релейны станц тавигдснаар тоон болон аналоги сигналыг тасалдалгүй дамжуулж нислэгийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг найдвартай хангаж байна.

project7

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ