logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

VXR-9000

vxr9000logovertex

Ажиллах сувгийг тоо олон

Дахин дамжуулагч радио станц нь 32 хүртэлх тооны сувагт ажиллах бололцоотой бөгөөд суурин станцын зориулалтаар мөн хэрэглэж болно.

Гаралтын чадал ихтэй

Дахин дамжуулагч нь 50 ваттын гаралтын чадлаар нэвтрүүлэг хийдэг бөгөөд Дахин дамжуулагчийн хөргөлтийн систем нь темпаратураас хамааралтай автомат сэнсэн хөргөгчтэй.

Энэ нь төхөөрөмжийг олон цаг, хоног ,жилээр тасралтгүй найдвартай ажиллах бололцоог хангадаг.

Нөөц тэжээлийн горимд ажиллана

Дахин дамжуулагч нь нөөц тэжээлийн горимд хялбар шилжин ажиллах бололцоотой бөгөөд энэ горимд шилжсэн тохиодолд гаралтын чадлыг автоматаар бага чадалд шилжүүлэн ажиллуулах, дохиолол дамжуулах зэрэг үйлдэлүүдийг хийх бололцоотой.

Нэмэлт боломжууд

Дахин дамжуулагч нь хайлтын горимд ажиллах, нэвтрүүлэгчийн ажиллагааг хязгаарлах, бага чадлаар нэвтрүүлэх, яриа нууцлах, зэрэг тохиргоог хийх бололцоотой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЕРӨНХИЙ

Модель VXR-9000
Ажиллах горим FM
Санах сувгийн тоо 32
Антены эсэргүүцэл 50 Ohm
Тэжээлийн үүсгүүр 13.8 VDC
Газардуулга хасах туйл
Хэрэглэх гүйдэл / хүлээн авалт/ 0.20 mÀ
Хэрэглэх гүйдэл /нэвтрүүлэг / 10 À
Ажиллах температур -30 С-аас +60 С
Хэмжээ 483 x 88 x 343 mm
Жин 9.7 kg
НЭВТРҮҮЛЭГ
Нэвтрүүлгийн зурвас 150 MHz- 170 MHz
400 MHz- 470 MHz
Гаралтын чадал / SSB, CW / 50 W
Зурвасын нягтрал 2.5 KHz
Микрофоны эсэргүүцэл 600 Ohms
ХҮЛЭЭН АВАЛТ
Хүлээн авах зурвас 150 MHz- 170 MHz
400 MHz- 470 MHz
Сонсгол 0.25 mcV
Ялгарал 65 dB
Аудио гаралт 4 W

Цэргийн стандартын шаардлага : MIL-STD 810 C/D/E/F