logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

VX-350

vx350logovertex

Овор бага жин хөнгөн

Радио станц нь батарейн хамтаар ердөө 310 Гр жинтэй бөгөөд овор хэмжээний хувьд бусад төрлийн радио станцуудаас бага учир хэрэглэгчид хэрэглээг илүү хялбар болгох боломж олгодог.

Батарейн багтаамж их

Радио станц нь 2000 мА багтаамжтай батарей хэрэглэдэг бөгөөд нэг удаагийн цэнэглэлтээр хүлээн авах горимд нэвтрүүлэх горимд 10-14 цаг, хүлээн авах горимд 24-48 цаг ажиглах бололцоотой.

Хурдан цэнэглэж удаан хэрэглэнэ

Радио станц нь FNB-96 LI маркийн LI-Lon төрлийн батарей хэрэглэдэг тул богино хугацаанд буюу 2 цагийн хугацаанд цэнэглэж 24-48 цаг хэрэглэх бололцоотой. Бусад төрлийн радио станцууд гол төлөв 8-12 цаг цэнэглэж 8-12 цаг хэрэглэдэг.

Ослын горимууудад ажиллана

Радио станц нь тусгай хэрэглээний горимууд болох Ослын дуудлага хийх, Харилцах хүрээг хянах, Ганцаар ажиллах, Ажилтан унах зэрэг аюулгүйн ажилагааны үндсэн горимуудад ажиллах бололцоотой.

Тусгай төхөөрөмжүүд залгах бололцоотой

Радио станцад нэмэлт төхөөрөмж залган хэрэглэгчийн ID хянах, яриа нууцлах ,сувгаар хайлт хийх, нэвтрүүлэгчийн ажиллагааг хязгаарлах, бага чадлаар ажилуулах зэрэг тохиргоог хийх бололцоотой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЕРӨНХИЙ

Модель VX-350
Ажиллах горим FM
Санах сувгийн тоо 16
Антены эсэргүүцэл 50 Ohm
Тэжээлийн үүсгүүр 7.4 VDC
Батарейн хэрэглээ
18,5 цаг
Ажиллах температур -30 C-аас +60 C
Үелзлэлийн алхам 1,25-6,25 Khz
Хэмжээ 105 x 58 x 33 мм
Жин 310 g
НЭВТРҮҮЛЭГ
Нэвтрүүлгийн зурвас 150 Mhz - 170 Мhz, 400 Мhz - 470 Мhz
Гаралтын чадал 5 /1 W
Зурвасын нягтрал 65 db
Модуляц 16K0F3E
ХҮЛЭЭН АВАЛТ
Хүлээн авах зурвас 150 Мhz -170 Мhz, 400 Мhz- 470 Мhz
Сонсгол 0.25 mcV
Ялгарал 65 dB
Аудио гаралт 500 mW

Цэргийн стандартын шаардлага : MIL-STD 810 C/D/E/F

Тусгай хэрэглээний шаардлага : IP54, IP55