logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

VX-2200

VX-2200-VERTEX-STANDARDlogovertex

Ажиллах зурвас өргөн

Радио станц нь 136 -174 МГЦ болон 400 - 470 МГЦ-ын өргөн зурваст ажиллах бололцоотой. Бусад төрлийн радио станцууд гол төлөв 136 – 160 МГЦ, 148-172 МГЦ буюу 400 - 430 МГЦ, 440 - 470 МГЦ гэсэн зурвасуудад ажилладаг.

Гаралтын чадал ихтэй

Радио станц нь 50 ваттын гаралтын чадлаар нэвтрүүлэг хийдэг бөгөөд бусад төрлийн радио станцуудтай харьцуулбал хөнгөн жинтэй чадал ихтэй.

Ослын горимууудад ажиллана

Радио станц нь тусгай хэрэглээний горимууд болох Ослын дуудлага хийх, Харилцах хүрээг хянах, Ганцаар ажиллах зэрэг аюулгүйн ажилагааны үндсэн горимуудад ажиллах бололцоотой.

Нэмэлт боломжууд

Радио станц нь бүх сувгаар хайлтын горимд ажиллуулах, нэвтрүүлэгчийн ажиллагааг хязгаарлах, бага чадлаар ажилуулах зэрэг тохиргоог хийх бололцоотой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЕРӨНХИЙ

Модель VX-2200
Ажиллах горим FM
Санах сувгийн тоо 128
Антены эсэргүүцэл 50 Ohm
Тэжээлийн үүсгүүр 13.8 VDC
Газардуулга
Хасах туйл
Хэрэглэх гүйдэл / хүлээн авалт/
0.20 mÀ
Хэрэглэх гүйдэл /нэвтрүүлэг /
10 À
Ажиллах температур -30 С-аас +60 С
Хэмжээ 165 x 45 x 155 mm
Жин 1.3 kg
НЭВТРҮҮЛЭГ
Нэвтрүүлгийн зурвас 150 MHz- 170 Mhz
400 Mhz - 470 Mhz
Гаралтын чадал / SSB, CW / 50 W
Зурвасын нягтрал 2.5 KHz
Сикрофоны эсэргүүцэл 600 Ohms
ХҮЛЭЭН АВАЛТ
Хүлээн авах зурвас 150 Mhz- 170 Mhz
400 Mhz- 470 Mhz
Сонсгол 0.25 mkV
Ялгарал 65 dB
Аудио гаралт
4 W

Цэргийн стандартын шаардлага : MIL-STD 810 C/D/E/F